10. Hana Olejníková

02.02.2020

Báseň:

Ráno vstanem - už som hore, teším

sa čo bude v škole. Spolužiakov,

tých mám rada, ale pani učiteľka je

ako moja mama.

Stále sa nám venuje, veď to ku nej

pasuje. Anglina je super s vami, už

vieme že je funny.

Cez prestávky hudba v jej triede hrá,

s dochádzkou v ruke k nám

prichádza. Nerieši to, vie že dobrých

žiakov má, ešte jeden oznam v

stredu rada školy zasadá.

Príbeh:

Byť dobrým učiteľom je tým

najväčším umením a vzácnosťou.

Na našej škole SPŠ strojníckej v

prečo ho navrhujete do

ankety - píšte iba na

jednu stranu A4):

Košiciach takú umelkyňu máme a

volá sa Hana Olejníková. Áno, naša

slávna učiteľka angličtiny, dôležitá

členka projektu Erasmus+ ale

hlavne koordinátorka Žiackej

školskej rady na našej škole.

Angličtinu učí od roku 1993 a

koordinátorkou je od roku 2018.

Poviete si, čo sa dá zvládnuť za 2

roky? Dosť veľa, verte mi. Pred

koncom školského roka keď som

bol v prvom ročníku sa Žiacka

školská rada na našej škole začala

rozpadať. Koordinátorka odišla,

predseda sa na to vykašľal...proste

typický smutný príbeh. Začal sa

2.ročník a čakal som že rada skončí

nadobro. A zrazu nastalo Bum.

Klebety prvý týždeň naznačovali že

máme novú koordinátorku a tak to

začalo. Aj cez chaos čo bol v rade

nezaváhala a postavila sa na čelo.

Ešte v ten mesiac sme spolu

zorganizovali prvú akciu na škole.

Do dnešnej doby sme zvládli

nespočetný počet akcií ako Noc v

škole, Mikulášsky florbalový turnaj,

Juniáles a tak ďalej. No nie sú to

akcie, ktoré nám pomohla

zorganizovať za ktoré si zaslúži byť

ocenená. Pol roka po tom ako sa

stala koordinátorkou nastala na

škole kríza. Na školskom výlete

nastal veľký problém. Nikto nevedel

čo robiť až vznikol nápad žiakov na

napísanie sťažnosti. Budem

úprimný, skoro nikto nemal odvahu

podať sťažnosť, ani my sme na

začiatku nemali no vďaka jej

neustálej podpore a dôvere v nás

žiakov sme sa k tomu odhodlali a

podali ju ako ŽŠR. Vôbec to

nemusela robiť, vedela že keď zistia,

že to podala ŽŠR, tak ponesie

následky ako koordinátorka no aj

tak nám pomohla. Uprednostnila

naše dobro pred tým svojím a ďalej

pokračoval vo vykonávaní svojej

funkcie najlepšie ako vedela. Neskôr

jej pribudli zdravotné problémy a

ďalšie povinnosti keďže sa stala

triednou učiteľkou. Ani to ju

nezastavilo a práve naopak

povzbudilo ju to aby išla ďalej.

Začala spolu so svojou dlhoročnou

kolegyňou a kamarátkou

pripravovať neskoro po nociach, po

skončení pracovnej doby rozsiahly

projekt Erasmus+ zameraný na

zastavenie diskriminácie, rasizmu a

predsudkov. Tento projekt našiel

podporu na školách v Taliansku,

Turecku a Portugalsku. A teraz k tej

najhlavnejšej veci. Jej malé aj veľké

rozhodnutia postupne formovali môj

charakter popri štúdiu. Neustále mi

živo ukazovala že dobrí ľudia ešte

nevymreli, a že na našej škole je ich

viac než som si myslel. Vložila do

mňa dôveru ako do predsedu našej

ŽŠR a posunula ma ďalej. Neskôr

som sa aj vďaka jej dôvere a

podpore stal predsedom Krajskej

rady Žiackych školských rám

Košického kraja. Možno že si

hovoríte ako to spolu súvisí no má

to nesmierny význam pre žiaka. Jej

rozhodnutia, skutky a správanie

ovplyvnili kopu mladých ľudí na

našej škole, či už sa jedná o jej

triedu, členov projektu Erasmus+

alebo žiakov, ktorých učí. Snažím sa

aby jej odkaz nám mladým nebol

zabudnutý, snažím sa ho šíriť či už

na škole ako predseda ŽŠR alebo

predseda Krajskej rady ŽŠR

Košického kraja. Práve preto sme sa

na škole rozhodli nominovať ju na

Zlatého Amosa aby sme sa jej aspoň

týmto malým aktom odvďačili za jej

prácu. Dúfame že toto ocenenie

vyhrá a keď nie tak nech sa aspoň

jej príbeh bude šíriť ďalej Vaším

prečítaním do konca.

Ďakujeme.