Adriana Kyzeková

nominácia Zlatý Amos 2019

Báseň:

Každé ráno - zas a znova
do triedy nás Aďka volá.
Naša pani učiteľka
ani malá ani veľká,
tmavé vlasy, nežná tvár,
postava má super tvar.
Dobre vie, čo móda je,
všetkých nás inšpiruje.
Biola či geoška,
je to naša kamoška.
Už začína sa hodina
Geografia, biológia.
Pani učiteľka vchádza
Ako kráľ do paláca.
Afrika či Európa,
Kde sa často ťaží ropa?
Čo je to ten vírus?
Kyzekovej spýtať sa skús.
Máme tu pár učiteľov,
Ktorí ozaj učia skvelo.
Najskvelejšia z nich
Nemá čas na strih.
Mikroskopy a či lupy
Nikto nie je taký hlúpy
Aby neznal fakt
Kyzeková má takt.

Príbeh:

Tá najsprávnejšia učiteľka
Každý, kto pozná p.uč. Kyzekovú a učí ho, vie, že tento názov je správny. Biológia a či geografia, jej hodiny sú často zážitky. Ak si náhodou zabudneme úlohu, nepovie to na nás, veď nemá dôvod. Vždy nám odpovie: "Veď aj mne sa to stalo". Máme s ňou veľa veselých zážitkov, napríklad tento: Zase utorok. Jeden z najdlhších dní. Pomaly sa šuchcem do školy a rozmýšľam o posteli. Vstávala som skoro ráno. Vojdem do školy s davom detí a ponáhľam sa do šatne. Rýchlo sa prezujem a utekám na najvyššie poschodie. Zadýchaná si sadnem na lavičku, keď sa ozve: "Nejako skoro ideš." Saša sa zasmeje. "Bola som ešte zaviesť brata do škôlky" odpovedala som. Zvoní, ponáhľame sa do triedy. Zo schodiska vychádza p.uč. Kyzeková a my si sadáme do lavíc. Žiaci si podávali informácie o nefungujúcej vode, a tak sa to dostalo do uší aj mne. Pani učiteľka nám zadala otázky a chystala sa skúšať, keď niekto zaklopal. Pán zástupca vošiel do triedy a chystal sa nám niečo povedať. Smutné je to, že sme mu museli najskôr zaspievať. Až potom nám oznámil tú radostnú správu, že ideme domov. Všetci sme kričali a pani učiteľka sa tešila s nami.
Je šťastie mať takúto úžasnú učiteľku. Určite nám ju môžu všetci závidieť.