Petra Kubičková

nominácia Zlatý Amos 2019

Výstižná báseň o učiteľovi: 

Naša pani učiteľka,
múdra je, múdra je,
vždy sa na nás usmeje.
Písať, čítať, počítať,
učí sa z nás každý rad.
Za to všetko, čo už vieme,
Amosom jej ďakujeme.

Príbeh alebo príhoda o učiteľovi (napíšte prečo učiteľa navrhujete : Našu pani učiteľku navrhujeme preto, že svoje povolanie berie ako poslanie. Vždy má pre nás milé slovo, povzbudenie, kopec lásky, pochopenia a nekonečnú trpezlivosť. V triede vytvára príjemné a radostné prostredie. Motivuje nás k učeniu, aby nás bavilo. Venuje sa nám aj po vyučovaní aj napriek tomu, že sa neustále vzdeláva a chodí na školenia. Ovplyvňuje nás v pozitívnom smere. Nás - žiačikov vychováva ani nie tak pre dobré známky, ako pre život. Chodíme spolu na exkurzie, výstavy, výlety a rôzne iné podujatia. Často na nás nemyslí len počas vyučovania, ale aj mimo neho. Pozerá na nás ako na rovnocenných ľudí. Naša pani učiteľka je pre nás ako naša druhá mama a my ju veľmi ľúbime.