Alena Králiková

Nominácia Zlatý Amos 2019

Báseň:

Tá, čo sa nikdy dobrého nevzdá,
tá, čo sa nikdy zmeniť nedá,
tá, čo myslí len dobre, i dobre robí,
tej srdce láskou horí.
Ani v najmenšom nám nedá voľno,
to ona nás budí v škole ráno.
Energiu do nás vlieva.
Vysvetľuje nám látku zas a znova,
je veľmi, veľmi trpezlivá,
i keď s nami len problémy máva.
Učí nás ,, furt a stále" ,
nie dobre , dokonale.
Neučí nás len literatúru a slovenčinu,
povzbudzuje nás ku každému dobrému činu,
učí nás a vysvetľuje o svete, čo vedieť treba,
starosti si robí o nás, nie o seba.
Je otvorená ako kniha,
smútok, hnev, či neha,
tie nikdy neskrýva,
no zlá nikdy nebýva.
Ďakuje jej z našej triedy každý,
budeme jej vďačný navždy.

Príbeh v básni:

V básničke je všetko uvedené.
Alena Králiková
Tá, čo sa nikdy dobrého nevzdá,
tá, čo sa nikdy zmeniť nedá,
tá, čo myslí len dobre, i dobre robí,
tej srdce láskou horí.
Ani v najmenšom nám nedá voľno,
to ona nás budí v škole ráno.
Energiu do nás vlieva.
Vysvetľuje nám látku zas a znova,
je veľmi, veľmi trpezlivá,
i keď s nami len problémy máva.
Učí nás ,, furt a stále" ,
nie dobre , dokonale.
Neučí nás len literatúru a slovenčinu,
povzbudzuje nás ku každému dobrému činu,
učí nás a vysvetľuje o svete, čo vedieť treba,
starosti si robí o nás, nie o seba.
Je otvorená ako kniha,
smútok, hnev, či neha,
tie nikdy neskrýva,
no zlá nikdy nebýva.
Ďakuje jej z našej triedy každý,
budeme jej vďačný navždy.