Stanislav Kozák

Nominácia Zlatý Amos 2019

Báseň:

Profesor a triedny
ani v pondelok po bloku s nami
nebýva biedny
Na tvári vždy úsmev máva,
z ktorého nám kúsok dáva.
Sním už žiadna fyzika
nieje postrachom
Kinematika,dynamika a čo treba vedieť
keď postaviť dom
A matematika ,to je najväčšia radosť
Na jeho hodinách radosť stráviť mladosť
Nikdy nás neodmietne
ani minútu pred písomkou
spýta sa nás čo neviete?
a delí sa so svojou múdrosťou.
Vzácny to učiteľ
čo učí nás.
V škole ste tešiteľ
teraz chceme potešiť my vás !

Príbeh:

Nášho nového triedneho máme polroka.Zažili sme sním už veľa vecí ,preto nemôžme vybrať konkrétnu príhodu.Celý tento školský rok je príbeh ktorý sa stále píše.Vždy nás niečim prekvapí.Napríklad keď sme hodinu pred začiatkom vyučovania nacvičovali na spevácku súťaž,prišiel sa na nás pozrieť a poradiť nám.Keď sme za ním zašli po hodine ,že sme niečomu nerozumeli vždy nám to vysvetlil.Každú stredu po vyučovaní si našiel čas aby nám vysvetlil učivo ak sme chýbali ,alebo sa pripravovali ne nejakú súťaž.Vďaka nášmu učiteľovi sme našli krásu Matematiky a Fyziky.Vďaka nášmu učiteľovi sa nielenže nebojíme,ale vždy sa tešíme na jeho hodiny,či už na dvojhodinovku matematiky v pondelok ráno,alebo siedmu hodinu fyziky vo štvrtok.