Ivana Kolenová

6.D
Pani učiteľka Kolenová - Od začiatku piateho ročníka až doteraz sa k nám správa rovnako. Hoci nie sme žiadni anjeli, snaží sa byť spravodlivá a to vždy, snaží sa nás niečo naučiť, aj keď je to niekedy veľmi ťažké.
8. D
Pani učiteľka Kolenová - Prečo práve táto pani učiteľka? No zažili sme toho za tie dva roky spolu veľa, veľa nás naučila a dozaista nám zmenila phšad na slovenčinu. Z nudných presedených hodín sa stali zábavné a smiešne hodiny. Priniesla do našej triedy radosť a smiech. Aj ke´d niektoré hodiny sú menej zábavné a musíme ako sa hovorí "sekať dobrotu" nie je to také zlé. Nikdy si o nás nespravila obrázok predtým, ako nás spoznala a aj keď vie, akí sme, pokúša sa nás usmerniť na tú lepšiu cestu. Aj keď nie sme všetci samé slniečka a kvietky, na týchto hodinách sa akoby zmeníme. Tak toto je naše vysvetlenie, a nech si myslí každý, čo chce, my vieme svoje o tejto pani učiteľke.