Marta Hagovská

Sem vložte podnadpis

Bola vynikajúca učiteľka

matematiky, výtvarnej výchovy a špecifickej prípravy dievčat.

Neskôr riaditeľka ZŠ na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi,

ktorá bola jedna z tých, ktorý sa zaslúžili o to, že škola nebola

zrušená. Doteraz si jej žiaci na ňu spomínajú ako na najlepšiu

učiteľku matematiky, akú mali - aj po tridsiatich, či viac

rokoch.