Stanislava Gabovičová

Nominácia Zlatý Amos

Báseň:

Je milá a láskavá,
má nás veľmi rada.
Už keď vojde do triedy,
usmeje sa a aj my.
Nežne nás vždy osloví,
pohodu vždy navodí.
Zapíše nám hodinu,
skontroluje domáce,
a potom je to už tu,
pustíme sa do práce.
Jej hodiny
sú ako prázdniny.
Sú plné zábavy,
no nemajte obavy.
Veľa sa na nich naučíme,
no aj sa na nich zabavíme.
Všetko o čom rozprávame,
si prakticky vyskúšame.
Tak si lepšie pamätáme.
Poobedia nám ostávajú
na športy a hranie
nie na drilovanie.
Máme ju veľmi radi,
preto sú v triede dlhé rady,
keď pokusy robíme,
na ktoré sa vždy veľmi tešíme.

Príbeh:

Pani učiteľka, Mgr. Stanislava Gabovičová, je na našej škole zástupkyňou riaditeľa pre I. stupeň. Našu triedu učí prírodovedu. Na hodiny prírodovedy sa vždy tešíme. Škoda len, že sú akési krátke . Okrem toho vedie prírodovedný krúžok. Na ňom sa dozvieme informácie, ktoré nie sú v učebniciach.
Vždy keď vojde do triedy, usmeje sa na nás. Vysvetlí nám nové učivo a vždy si potom prakticky vyskúšame, o čom sme hovorili. Robiť pokusy nás veľmi baví. Všetko sa naučíme na hodine. Nedostávame takmer žiadne domáce úlohy, ak nerátame projekty, ktoré si máme občas pripraviť. O tom že nás prírodoveda s pani zástupkyňou veľmi baví, svedčí aj počet jednotiek z každej písomky.
Keďže Mgr. Gabovičová nie je len našou učiteľkou prírodovedy, ale aj zástupkyňou riaditeľa pre I. stupeň, jej práca pre nás má aj iný charakter. Organizuje pre nás rôzne podujatia, napr. lyžiarske kurzy, divadelné predstavenia, besedy. Stará sa, aby bola naša škola pekná. Krásne nám vyzdobila steny vestibulu.
Škoda, že budúci rok už nebudeme mať prírodovedu. Pani zástupkyňa nám bude veľmi chýbať. Je milá, láskavá a zábavná. Máme ju veľmi radi. Podľa nás je pani zástupkyňa úžasná pani učiteľka, preto sme ju prihlásili do tejto súťaže.