Dana Hromadová

Pani učiteľka Hromadová - Obľúbili sme si ju už na začiatku roka. Je milá a správa sa k nám dobre. Dokáže vysvetliť nové učivo tak, aby sme ho všetci pochopili. Nikdy nepovie "Nestíhame, musíme pridať". Učí nás k tomu, aby sme nenadávali. Chce, aby z nás boli mudri žiaci. Za toto všetko si ju veľmi vážime.