Kristína Cielová

pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať

Verím, že každý človek si

pamätá na svoj prvý deň v škole. Deň, kedy sa stal riadnym

žiakom a začal spoznávať nových ľudí, medzi ktorých patrila

aj triedna učiteľka.

Tým mojim triednym učiteľom sa stala usmievavá pani

učiteľka Cielová. Nikdy nezabudnem ako som sa učil čítať,

písať, počítať a s akou chuťou a pokorou do nás, pani

Cielová, vštepovala teóriu. Avšak okrem učenia sa nám pani

učiteľka často venovala aj nad rámec školy. Učila nás ako sa

správne a slušne chovať k ostatným alebo ako byť dobrými

ľuďmi. Bola nám tým pravým vzorom, no roky ubehli a v

26. 2. 2019 Gmail - Dáta z formulára na vašich stránkach

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=bce5d00807&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1626549373943553965%7Cmsg-f%3A1626549373943553965... 2/3

druhom polroku štvrtého ročníka odišla na dôchodok.

Až pri zmene učiteľov som zistil, že to nebol len učiteľ, ale aj

osoba s obrovským srdcom, ktorý mi bol ako člen rodiny.

Vtedy sa ukázalo, že s akou precíznosťou a skromnosťou

učila malé deti k životu. Aj keď to mohla vzdať a preplávať

daný čas.

Postupom času sa pani Cielová vrátila pre nedostatok

učiteľov na škole a i napriek jej zaslúženému dôchodku bola

pripravená ďalej vzdelávať a odovzdávať deťom svoje

drahocenné vedomosti.

Teraz končím strednú školu, no vždy keď spomínam na

Základnú školu v Smolníku, pripomeniem si časy, kedy mi

bola triednou pani Cielová. Tieto necelé štyri roky mi dokážu

vyčariť úsmev na tvári a vyroniť slzičku, pretože takéhoto

človeka hocikde nenájdeme.

Preto by som chcel touto cestou pani Cielovej poďakovať za

jej obetavé chvíle, časy plné nadšenia a úsmevov, ktoré nielen

venovala mne a mojej triede, ale aj ostatným žiakom, ktorých

učila.

Za to všetko jej patrí OBROVSKÉ ĎAKUJEM.