Anna Budišová

nominácia Zlatý Amos 2019

Báseň:

Naša triedna učka Anka,
To je ale riadna "priamka".
Matikou nás denne mučí, 
Všetko rýchlo nás naučí.
Vzorce, kyseliny, zásady, 
S tým si tiež ľahko poradí. 
Chémia je jej hobby ! 
Čo tá Anka s nami robí ? 
Spolu s ňou sme správna parta, 
V učení nám ide karta. 
Na Amosa s ňou pôjdeme, 
S víťazstvom sa späť vrátime!

Príbeh:

VOLEJBALOVÝ ZÁPAS
Naša triedna profesorka je veľká fanúšička volejbalu a čiastočne sa jej podarilo pre túto hru nadchnúť aj nás. Zorganizovala pre nás priateľský volejbalový zápas medzi našou II.B triedou a II.SA triedou, ktorej triedny učiteľ je tiež nadšenec pre túto hru. A tak sme sa v decembri na nultej hodine ocitli v telocvični a hrali mikulášsky volejbalový zápas. Zahrali si aj obidvaja triedni. Kto nehral, povzbudzoval. Odmenou boli medovníkové medaily, ktoré upiekla a ozdobila triedna. Tiež pripravila koláčiky a čajík pre hráčov i divákov. Zápas sa nám páčil a vôbec sme neľutovali, že sme si museli privstať. Ba nevadilo nám ani to, že vyhrala II. SA.

NAJVÄČŠÍ TRAPAS
Triedna bola pozvaná do školskej rozhlasovej relácie ako hosť. Reláciu pripravovali dvaja študenti a bežala "naživo" počas veľkej prestávky. Školský rozhlas však už mal svoje roky a aj svoje muchy, preto si to všetko chceli študenti a učiteľka ešte pripraviť pred samotným vysielaním. Prišli do štúdia niekoľko minút pred zvonením. Jeden zo študentov povedal čosi smiešne a učiteľka sa začala smiať. Lenže medzitým omylom zapli nesprávny gombík a smiech učiteľky sa cez rozhlas šíril po všetkých triedach, v ktorých ešte prebiehalo vyučovanie. Okamžite do štúdia "priletela" zástupkyňa aj niekoľko vyučujúcich. Nuž, čo sa stalo, už sa neodstane, plánovanú reláciu študenti začali slovami: "Nášho hosťa ste už mali možnosť spoznať podľa smiechu." Ďalej už išlo všetko podľa plánu- študenti kládli otázky, učiteľka odpovedala. Až keď vyšli po skončení relácie z rozhlasového štúdia, zistili, že tentokrát z celej relácie nebolo v triedach počuť vôbec nič.