Bibiana Mogrovičová

Chodíme do

praktickej školy. V našej triede sú žiaci s rôznym postihnutím.

Dvaja sú na vozíčku, jeden je dawnik, niektorí majú problém

so zrakom. Ale pani učiteľka nás nikdy neľutuje. Hovorí, že aj

my sa vieme všeličo naučiť. Chodíme s ňou do kuchynky a

učíme sa variť. Každý aspoň niečo dokáže a spolu to dáme.

Pri práci je nám veselo a potom ešte viac, lebo všetko, čo sme

8. 3. 2019 Gmail - Dáta z formulára na vašich stránkach

si navarili aj zjeme.