Anna Považanová


Pani učiteľka Anna Považanová - Prečo? Pretože to bola naša prvá učiteľka, ktorá nás vo všetkom podporovala a viedla nás k učeniu. Pani učiteľka vyhrala o jeden hlas a to si veľmi ceníme. No to nebolo všetko. Keď boli rôzne konflikty, vždy ich vyriešila. Síce boli aj poznámky, no to je škola. Pani učiteľke za to všetko ďakujeme a nikdy jej to nezabudneme. Veľké ďakujeme.