Alena Olšovská a Jozef Baláž

Rómovia sa často v našej spoločnosti stretávajú s odmietaním. Prekročiť bludný kruh sociálneho 

vylúčenia je často veľmi ťažké a vyžaduje si nie len silujednotlivcov žijúcich vo viacgeneračnej chudobe, ale aj pochopenie a prijatie na strane druhej. Možnosť začleniť sa je niekedy výsledkom zhody šťastných náhod. Marek Pokuta z Levoče, ktorý pochádza z rómskej komunity získal zamestnanie na západnom Slovensku. Zamestnal sa vo výrobnom družstve Kovotvar v Kútoch, kde vďaka rodinnému prostrediu v zamestnaní a podpore konateľky Marcely Tokošovej sa stabilizoval a po niekoľkých mesiacoch ho mohla nasledovať aj manželka. Prekonali všetky počiatočné prekážky a s podporou zamestnávateľa si našli vhodné bývanie. Chceli, aby ich nasledovali aj dve školopovinné deti. Žiaľ na školách, ktoré navštívili s prosbou o prijatie ich detí sa nestretli s ochotou, pretože nemali trvalý pobyt v ich obvode. Marek Pokuta už strácal nádej, že sa mu podarí žiť s celou rodinou na západnom Slovensku a postupne sa začleniť, lebo sám nedokázal prelomiť bariéry, ktoré delili jeho rodinu od spoločného života. Vďaka niekoľkým neformálnym stretnutiam a konzultáciám sa nakoniec tento zdanlivo neriešiteľný problém podarilo vyriešiť. S podporou Mareka Šafára, zamestnanca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity navštívil Marek Pokuta vedenie základnej školy v Borskom svätom Jure a vedenie vyšlo pánovi Pokutovi v ústrety. Riaditeľka školy Mgr. Alena Olšovská a jej zástupca Mgr. Jozef Baláž otcovi dvoch rómskych detí vyšli v ústrety a deti do školy prijali. Urobili to, aj keď nemuseli. Ukázali ľudskosť a ochotu integrovať dve deti z iného prostredia a tak napomôcť rómskej rodine usporiadať si nový život a umožniť im dôstojne sa zaradiť v novom prostredí. Vedenie základnej školy s materskou školou v Borskom svätom Jure dokazuje, že v ich škole naozaj pristupujú k deťom bez predsudkov a s otvorenou mysľou a záleží im na deťoch. To je dôvod, prečo si ocenenie "učiteľ bez predsudkov zaslúžia".